Entreprenörskap i skolan – ett lyft

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Man kan jobba med entreprenörskap i skolan på många sätt. Det kan handla om projekt i förskolan där barnen får spåna om ”Min önskedag” och att man sedan tillsammans hjälps åt att genomföra dagen, det kan handla om att man jobbar som inom koncepten Snilleblixtarna eller Finn Upp – där eleverna  får testa på att vara uppfinnare, hitta lösningar på vardagsproblem och sedan konstruera dessa, det kan handla om Ung Företagsamhet på Gymnasiet och mycket, mycket mer. Gemensamt för dessa koncept och sättet att arbeta är att man utgår från elevernas egna idéer och att eleverna tränas i kreativitet och problemlösningsförmåga.

Entreprenörskap lyfts nu fram i styrdokumenten för både grundskolan och gymnasieskolan. (En bra sammanfattning från Skolverket återfinns här).

I den nya skollagen kan vi t ex läsa att skolan ska: ”Främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. De nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, Lgr11 betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap.
Gymnasiereformen, Gy11 lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan och skrivningar kring entreprenörskap finns i såväl examensmål som ämnesplaner. Dessutom kommer Entreprenörskap finnas som ett eget ämne på samtliga program.

Jag arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen och har arbetat med entreprenörskap, främst genom Ung Företagsamhet, sedan 1994. Att jag valt att jobba mycket med entreprenörskap bygger i stor utsträckning på att jag ser att det hjälper mig och eleverna att nå målen. Vi når dem på ett roligare, mer engagerat, mer interaktivt och mer kreativt sätt. Dessutom så utvecklar eleverna en mängd olika värdefulla kompetenser under resans gång. De lär sig samarbete, att ta ansvar och att söka, värdera och kritiskt granska information. De blir mer motiverade och de lär sig projektledning och vikten av att planera, att kommunicera, argumentera och att presentera. De utvecklar kreativitet och ledarskap, de stärker både sitt självförtroende och sin självkänsla, men framför allt så växer de som människor.

Flera av mina elever som haft svårt att nå vissa kursmål i de ekonomiska ämnena, har genom att driva egna UF-företag, nått dessa genom att praktiskt arbeta med momenten som ett led i arbetet med det egna företaget. Har man köpt, sålt, bokfört m.m. så blir t ex en balansräkning eller en påläggskalkyl mycket mer konkret och tydlig och man får en helt annan förståelse.

Att elevena utvecklar så många andra kompetenser under året med Ung Företagsamhet gynnar dem även i andra ämnen, t ex svenska. För bara några dagar sedan kom min kollega in till mig och berättade att han precis genomfört den muntliga delen i nationella provet i Svenska B, med eleverna. ”Vad de har utvecklats under det här året”, utbrast han. ”Det har verkligen skett en stor förändring!” Självklart blir detta ännu tydligare om vi samarbetar i arbetslagen kring olika entreprenöriella projekt och kan bidra med olika kompetenser i arbetet:

Jobbar du också med entreprenörskap i skolan eller i förskolan? Dela gärna med dig och skriv om ditt arbete och om vad det ger dig och eleverna på Skollyftets blogg.

/Helena
Annonser

4 kommentarer

Filed under Entreprenörskap

4 responses to “Entreprenörskap i skolan – ett lyft

  1. Pingback: Sociala sajter och kunskap – ett förhållningssätt | Elilan's Blog

  2. suck, slarv med html-koden…
    Hursomhelst, jag skrev detta för ett tag sen:
    http://skolaochutbildning.wordpress.com/2011/03/09/entreprenoriellt-larande-ja-tack/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s