Entreprenöriellt lärande, ja tack!

I sin senaste bok Hets skriver Sven-Eric Liedman sorgset om nutiden

Med dess snabbhet, dess besatthet av varor och konsumtion och dess moralbud bland vilka de viktigaste som riktas till de unga tycks vara: Bli entreprenör!

Idag omges vissa utbildningar av ett nästan mytiskt fokus på ”entreprenöriellt lärande” som tros vara lösningen på allt. I den mån detta lärande betyder att gymnasieelever skall tillverka billiga konsumtionsprylar i plast och kränga dem med förtjänst så delar jag verkligen Liedmans sorg. Min åsikt är dock att ordet entreprenör är grovt missförstått (eller åtminstone ”missanvänt”) idag.

För att förstå ett begrepp och dess betydelse behöver man också förstå dess historia och dess samtid, vilka fyller begreppet med dess innehåll. Wikipedia hjälper oss en bit på vägen:

En entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.

Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas.

Ordets ursprungliga betydelse härrör från medeltidens Frankrike och var en benämning på en befälhavare i armén.  Företagande och kapitalackumulation har kopplats till entreprenören långt senare. Idag är det dock just den kopplingen de flesta gör, och det borde vi sluta med.

Med en titt på Wikipediadefinitionerna ovan inser vi ganska snabbt att även Che Guevara och Gandhi var stora entreprenörer. Låt oss inte glömma det. Men begreppet entreprenör är så ägt av dess nuvarande betydelse att man tvingats lägga till ordet social framför entreprenör för att beskriva entreprenörer som inte nödvändigtvis är företagare eller profitjägare.

Jag tror att en del (särskilt folk som upplever sig ”vänster”) stirrar sig blinda på den hegemoniska betydelsen av begreppet entreprenör och därför blir automatiskt skeptiska när skolor eller politiker pratar om entreprenöriellt lärande.

Men istället borde vi lägga fokus på att ifrågasätta begreppet och vända det till vår fördel. Jag tror att det i det entreprenöriella lärandet finns frön till en helt annan kunskapssyn än vad t.ex. Jan Björklund har. Om vi kan göra oss en pedagogik som syftar till att få

någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas

så tror jag att vi är någonting mycket bra på spåret. Bättre än faktakontroller och tyst i klassen.

Lästips: Christer, Mats, Emelie, Sven-Eric Liedman, Metabolism

Från Björn – om skola och utbildning

9 kommentarer

Filed under Entreprenörskap

9 responses to “Entreprenöriellt lärande, ja tack!

 1. LRradicals

  Hej! Är det Appelgren eller Sjölander?
  Jag vänder mig mot entreprenöriellt lärande ur båda perspektiven beskrivna ovan. Dels anser inte jag att ”företagsskapande” ska vara en allmän kunskap för elever, det finns de som inte vill starta företag och de finns de som inte ska!! Som valbar kurs är det såklart ok men inte tvång. Dels är den andra betydelsen i begreppet också problematiskt. Ska det vara tvunget att behöva vara ledare, inneha godkända ledaregenskaper för att klara skolan? Är alla betjänta av att tvingas in i en drivande, gruppledande position? Återigen tror jag att det är många som inte vill ta den rollen varken i skolan eller senare, samtidigt är det en del som inte ska ta den rollen!! Därför som valbar kurs ok, men inte som en blöt filt över hela verksamheten i skolan.
  Varför? Ja, det är individförakt att kräva att man ska vara gruppens ”Gandhi”, eller uppvisa sådana kunskaper(?) för att klara skolan. Det finns många bidragande egenskaper av samhällsnytte-karaktär som inte är ”entreprenöriella”, utan snarast kan sägas vara i konflikt med entreprenöriellt agerande. Då menar jag egenskaper som talar till gruppen mer än den egna vinningens sak. Mindre vassa armbågar och mer ”hur bidrar jag så att gruppen växer”, 10 eller 25 ledare i en grupp fungerar inte!
  Ungefär så ser min reaktion på begreppet ”entreprenöriellt lärande” ut, om nu ngn undrade!-)

  • Hej! Det är Björn. Som skrivit texten. Tack för responsen!

   Jag ifrågasätter ovan just det faktum att det entreprenöriella lärandet alldeles för ofta likställs med att starta företag. Jag tror att vi är överens där.

   Varför förutsätter du att samhället skall bestå av ledare och ledda? Det faktum att samhället ser ut så idag är verkligen något vi borde ifrågasätta. En god entreprenör kan bidra till en sådan rörelse. Men ingen har krävt att alla måste vara klassens gandhi, det har du hittat på själv.

   Vad är det för ”bidragande egenskaper av samhällsnytte-karaktär som inte är ”entreprenöriella”” menar du? Det är ingen retorisk fråga, men jag vill gärna ha exempel.

 2. För mig är entreprenöriellt lärande helt enkelt ett förhållningssätt. Det är inte en ersättning till idag existerande pedagogiska metoder utan, om något, en förstärkning. Det handlar om att se individer, att förstå mina elever och att erbjuda dem bästa möjliga förutsättningar för lärande. Det innebär att min undervisning måste vara varierande och i mesta möjliga mån knuten till individens intressesfär.
  Det handlar också om att hitta sätt att skapa sammanhang för eleverna så att de förstår att ämnen och kurser inte är rutor på ett papper utan att det faktiskt finns beröringspunkter mellan dem.
  En sak som jag upptäcker när man talar om entreprenöriellt lärande är att jättemånga lärare redan gör detta men de kallar det inte entreprenöriellt lärande. Som jag ser det är orden ett sätt att skapa en diskurs kring begreppet, att vi ska ha ett begrepp att binda diskussionen till. Problemet är bara, som Björn identifierar, att entreprenörskap är så laddat. Kanske skulle ett ennet begrepp vara bättre men nu är det entreprenöriellt lärande vi talar om så då kan det ju vara vettigt att äga begreppet.

  Det handlar som sagt inte om att alla ska vara ledare utan att alla ska ha möjlighet att utveckla sin potential.

 3. Kent, precis, det handlar mycket om vem som äger begreppet. Det är trist att det fallit i händerna på företagarna. Entreprenörskap behöver absolut inte handla om att tjäna pengar.

 4. Vad är det entreprenörer är så duktiga på att göra?

  De skapar resultat, ofta trots att de inte har särskilt mycket resurser. Så frågan känns i allra högsta grad relevant i skolan. Jag håller med de ovan som vänder sig mot att skolan ska stampa fram företagare. Många av tidens mest kända entreprenörer gick väl dessutom inte ut skolan, eller med ganska dåliga betyg.
  Men prova istället tanken att skolan ska skapa företagsamma människor, så känns det lite enklare att ta till sig. Och om eleverna ska bli företagsamma, hur ska då lärarna kunna hjälpa dem med det? Måste inte lärarna då också bli mer företagsamma? Och hur ska det gå till?
  Team och grupper skapar bra resultat när de arbetar bra tillsammans. Ska det ske så måste de fokusera på HUR de arbetar med att leda och driva sig själva, som grupp. Ledarskap och chefsskap är inte personer, egenskaper och attityder – det är aktiviteter som måste ske i gruppen. Och det kan man hjälpa gruppen att mäta, och arbeta med. Sedan vet man vad man ska göra för att bli bättre. Och då blir skolan en bra arbetsplats, vilket skapar förutsättningar för att skapa goda resultat.

 5. Katty

  På något vis känns det angeläget att lite entreprenörsskap plockas in i varje ämne istället för att vara ett eget.
  Matematiken – Språket – Samhället – Bilden – Kemin – Fysiken….säg ett enda ämne som inte berörs av en entreprenör.

  Skrämmande när man skriver alla vill inte bli entreprenörer och en del ska inte bli det heller…Sedan när äger någon vuxen person rätten att göra sådana bedömningar i ett skede där det handlar om inlärning?
  Vem skulle inte ha stor nytta av att förstå sin arbetsgivare (entreprenören) bättre om man väljer att vara anställd istället.
  En del av detta ingår ju redan i Samhällskunskapen.

  • Det kanske fungerar bättre om vi i diskussionen kring entreprenörskap och entrepreneuriellt tänker på skillnaden mellan företagare och att vara företagsam. Skolan ska inte, i första hand, stampa fram företagare, men alla kan ha nytta av att vara företagsamma. Och ska man som lärare kunna lära ut vad det innebär att vara företagsam så är det nog bra att man har tänkte de tankarna själv.

   För oss handlar att vara företagsam om att vara duktig på att Leda och Driva. De perspektiven finns närvarande när man tänker kring vad det innebär att vara företagsam. Kring det har vi haft många bra diskussioner bland de snart 800 lärare vi har haft glädjen att arbeta med under de senaste två åren.

 6. Susanne Barck

  I ett entreprenöriellt arbetssätt på skola ska alla ha rätt att komma till tals. En förutsättning för att eleverna ska veta vad de vill och på vilket/vilka sätt de lär sig, är att skolan ger tillfälle till reflektioner. Elever och personal behöver se tillbaks på sina egna förhållningssätt och hur de går tillväga för att komma vidare.
  Elever har rätt till en fungerande elevdemokrati för att kunna delta i planering och utvärdering av innehållet i sin verksamhet, både skola och fritids. Och pedagogerna på skolan har rätt till reflektionstid för att kunna leva som man lär, dvs använda sig av de förhållningssätt som skolan vill att eleverna ska anamma.

 7. Robert Andersson

  Tror att skolan för att kunna förbli ett ställe där ungdomar lär sig en massa färdigheter så måste ungdomar se en koppling mellan vad de gör i skolan och vad som samhället kräver av dem senare i livet.
  Skolan måste verklighetsbasera undervisningen mera.
  Finns en uppsjö av forskning idag som styrker att inlärningskällorna inte är skolan längre utan alltmer de sociala medierna ute på näten. Entreprenöriell verklighetsbaserad pedagogik ”en skola på riktigt” är den bästa pedagogiken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s