Är debatten öppen för alla?

Trots att jag tycker Skollyftet har varit väldigt tydliga med att vi ser oss som en motvikt, ett komplement till, den övriga skoldebatten så möts vi ändå av skepsis. Ofta från medias sida.

Idag postades mitt rundgång i skoldebatten-inlägg på Second Opinion och strax därefter fick jag denna fråga av Malin Lernfelt, ledarskribent på GöteborgsPosten.

Någonstans har vårt budskap inte nått fram. Jag kan inte minnas att jag eller någon annan i Skollyftet har kritiserat det faktum att andra än lärarutbildade ska få diskutera skolan. Det är ju precis tvärtom. Vi anser ju att ”alla andra” har mer att säga till om i skoldebatten än vi lärare har. Och det är det vi vill ändra på.

Nu tror jag att Malin Lernfelt förstår vad jag menar men risken är ganska stor att andra (journalister?) kommer att tycka och tänka runt denna fråga, därför väljer jag att än en gång förtydliga var Skollyftet står i skoldebatten.

Vem som helst, var och en av oss, bör tycka och tänka till om skolan. Alla har en relation till skolan för alla har gått i den. Alla som vill får således yttra sig och delta i diskussioner och debatter. Inga konstigheter där.

Sedan har vi dilemmat med talutrymmet. Politiker har, av naturliga skäl, ett stort talutrymme. Även journalister har ett stort talutrymme eftersom de ofta styr över debattarenan. Lärarförbunden har ett relativt stort talutrymme men eftersom vi har två lärarförbund som inte alltid strävar åt samma håll, och som dessutom har svårt att komma överens, blir lärarnas röst inte tillräckligt stark. Kvar har vi elever och föräldrar som får minimalt med talutrymme i skoldebatten.

Detta vill Skollyftet ändra på. Skollyftet vill att lärarnas röst ska bli starkare och tydligare. Vi vill, precis det som GP efterfrågar i dagens ledare, visa vägen. Och vi vill, precis som Eva-Lis Sirén efterfrågar i dagens DN, höja våra röster rejält.

Vi anser att vi har lika stor rätt att ta plats på den stora skoldebattarenan som journalister och politiker. Vi är inte ute efter att ta över debatten och vi anser inte att vi har tolkningsföreträde. Däremot så anser vi att vi är bättre lämpade att uttala oss om vissa saker som rör skolan. Den som inte har en lärarutbildning kan, och bör, inte uttala sig om hur lärare ska bedriva sin undervisning. Vi lärare har tydliga styrdokument som vi arbetar efter. Styrdokumenten talar om vad eleverna ska utveckla för förmågor och vad skolan, läraren och rektorn ska göra och varför. Men styrdokumenten talar aldrig om hur vi lärare ska undervisa. Den frågan överlåts åt lärarprofessionen. Har vi inga styrdokument som styr över lärarna på den punkten så ska inte politiker och journalister heller göra det.

Så, självklart får, och bör, alla delta i skoldebatten. Men undergräv inte lärarnas yrke genom att tala om hur vi ska undervisa. I så fall behöver vi ingen lärarutbildning över huvudtaget. Låt lärare uttala sig om hur undervisning ska bedrivas och vilket undervisningssätt som gynnar vilken elev så den eleven kan utvecklas maximalt. Det är ju, trots allt, vårt uppdrag.

//Anna Kaya

5 kommentarer

Under Skoldebatt, Skollyftet, Skolutveckling

5 svar till “Är debatten öppen för alla?

  1. Skollyftet känns som en oerhört positiv idé som delvis har startat pga Zarembas artiklar i DN. Lärares röster behöver höras mer i skoldebatten. Jag vill dock påpeka att till skillnad från Anna Kaya så hävdar jag att de flesta lärare kände sig frigjorda av DN artiklarna. Äntligen verkar det tillåtet att kritisera de företeelser i svenska skolan som har bekymrat oss så länge.

  2. Hej Jan!

    Ok, frigjord kanske inte Zarembas artiklar fick mig att bli men jag vill starkt poängtera att jag inte är negativt inställd till artikelserien i stort. Jag tycker det är bra att saker och ting lyfts fram i ljuset och det är viktigt att vi tar till oss av det som inte fungerar bra. Det jag vänder mig emot är ju avsaknaden av lärarröster i debatten och det faktum att jag tror att vi förlorar i längden på att endast ha en problemorienterad inställning i skoldebatten. Det finns ju faktiskt även saker i skolan som fungerar ypperligt bra och likaväl som vi kan lära av våra misstag måste vi lära av det som fungerar.

  3. Återigen känner jag att vi hamnar ganska nära varandra i åsikter men jag vill lyfta fram att jag upplever att det är svårt för lärare att få vara kritiska. Inte ens fackföreningarna är speciellt bra på att lyfta fram det som är fel, de är istället väldigt upptagna av sin konkurrens. Det känns som att vi skulle vilja vända på det hela så att inte lärare behövde försvara saker som de egentligen är kritiska mot. Det är skolans huvudman som borde ha allt att vinna på att skydda sina medarbetare mot orättvis kritik och som reagerade positivt på att problem lyftes fram i ljuset så att de kunde åtgärda dem.

  4. Bra initiativ. Har länge undrat var lärarna håller hus i debatten.

  5. Självklart är debatten öppen för dem även utan lärarutbildning, men jag hoppas på en påläst debatt som inte bara handlar om tyckande, utan faktiskt knyter an till det uppdrag skolan har.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s