Författararkiv: eappelgren

Skollyftet har flyttat

Nu bor vi här http://skollyftet.se

Lämna en kommentar

Under Skollyftet

Nu öppnas möjligheter att bygga på det bra

Skollyftet är en härligt stark positiv idé om att utnyttja den nuvarande heta debatten och lärares röster för att skapa en bättre skola. Jag har författat följande inlägg som jag gärna deltar med.
/vänliga hälsningar  Jan Lenander         http://janlenander.wordpress.com
Nu öppnas möjligheter att bygga på det bra
Uttrycket skolraset fick mig att fullständigt baxna, Sverige har en bra skola med så många duktiga och engagerade lärare men namnet byttes snabbt och jag ser det som en oerhört tydlig symbol för att det är dags att se möjligheter istället för problem. Vi har fortfarande en bra skola trots att den har försämrats något och vi har en skola där mängder av bra saker ligger och väntar på att väckas till liv. Det som fortfarande har fastnat i de negativa delarna av Zarembas artiklar får följande tips.
  • De berättar om behovet av ett modernt ledarskap, som lyssnar på lärarna och vi vet att den typen av ledarskap kommer att fungera mycket bättre än att peka med hela handen kring undervisningsmetoder etc.
  • De berättar om behovet av uppföljning och strukturerade metoder som gör att vi kan följa upp elevernas framsteg och vi borde veta att uppföljning är bra men det är hur uppföljningen görs och av vad som följs upp som vi behöver ha en debatt.
  • De berättar om avprofessionaliseringen och behovet av att återerövra läraryrket och vi kan förstås se hur ett odlande av våra olika yrkesidentiteter och förmågor kan hjälpa oss att bygga skola som individer istället för att ses som likadan kuggar.
  • De tar upp behoven av satsningar på lärarutbildningen och lärares status och någonstans bör vi alla i Sverige inse att löneökningar måste vara en del av ett skollyft. Anders Borg säger det och nu får vi se till att han lever upp till det. Kalmar går före, nu får andra kommuner följa efter.
  • De tar upp de den felriktade sociokulturella forskningen istället för forskning om lärande och vi vet att det går, Ferenc Marton åstadkom banbrytande forskningsrön som handlade om själva lärandet och tänk vilka framsteg som kan göras om forskningspengarna styrs mot sådant.
Vi har en bra skola, en skola som bara behöver små ständiga förbättringar för att bli bäst i världen. Tänk om vi inför modernt pedagogiskt ledarskap, uppföljning av det viktigaste, yrkesidentiteter med hög kompetens, ökad status och en forskning som fokuserar på elevens lärande. Det bara måste bli världens bästa skola.
Det enda som behövs är att vi lärare gör våra röster hörda och att det blir ett slut på klagandet på andra lärare. Har vi olika åsikter ska vi lyfta argumenten för våra egna tankar men inte klaga på andras idéer och andras sätt att arbeta. Nu lämnar vi k-ordet bakom oss för vi har faktiskt nästan fullständig konsensus kring strukturerad lärarledd undervisning. Det börjar bli dags att låta många blommor få blomma, det är en ny vår där vi är många lärare, vi är olika och vi har så mycket att ge till eleverna och framtiden.

Vi kan utnyttja debatten som har startat, vi kan utnyttja de nya medierna så att ännu fler lärarröster blir hörda. Vi ska väcka liv i de lärare som känt sig tystade och visa att nu vågar vi lärare stå upp för våra yrken. I artiklar här på Skollyftet har möjligeterna med det som kommer 2011 lyfts fram om och om igen. Lärarlegitimationen som är på gång löser förstås inte alla problem men även om det kanske knyter sig i magen för en och annan så är diskussionen om vilken kompetens som behövs något som kan bli helt avgörande för elevernas framtida kunskaper.
Det är verkligen så att talet om ”skolraset” kan vändas till agerandet för skollyftet.

4 kommentarer

Under Skollyftet, Skolutveckling

Entreprenöriellt lärande, ja tack!

I sin senaste bok Hets skriver Sven-Eric Liedman sorgset om nutiden

Med dess snabbhet, dess besatthet av varor och konsumtion och dess moralbud bland vilka de viktigaste som riktas till de unga tycks vara: Bli entreprenör!

Idag omges vissa utbildningar av ett nästan mytiskt fokus på ”entreprenöriellt lärande” som tros vara lösningen på allt. I den mån detta lärande betyder att gymnasieelever skall tillverka billiga konsumtionsprylar i plast och kränga dem med förtjänst så delar jag verkligen Liedmans sorg. Min åsikt är dock att ordet entreprenör är grovt missförstått (eller åtminstone ”missanvänt”) idag.

För att förstå ett begrepp och dess betydelse behöver man också förstå dess historia och dess samtid, vilka fyller begreppet med dess innehåll. Wikipedia hjälper oss en bit på vägen:

En entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.

Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas.

Ordets ursprungliga betydelse härrör från medeltidens Frankrike och var en benämning på en befälhavare i armén.  Företagande och kapitalackumulation har kopplats till entreprenören långt senare. Idag är det dock just den kopplingen de flesta gör, och det borde vi sluta med.

Med en titt på Wikipediadefinitionerna ovan inser vi ganska snabbt att även Che Guevara och Gandhi var stora entreprenörer. Låt oss inte glömma det. Men begreppet entreprenör är så ägt av dess nuvarande betydelse att man tvingats lägga till ordet social framför entreprenör för att beskriva entreprenörer som inte nödvändigtvis är företagare eller profitjägare.

Jag tror att en del (särskilt folk som upplever sig ”vänster”) stirrar sig blinda på den hegemoniska betydelsen av begreppet entreprenör och därför blir automatiskt skeptiska när skolor eller politiker pratar om entreprenöriellt lärande.

Men istället borde vi lägga fokus på att ifrågasätta begreppet och vända det till vår fördel. Jag tror att det i det entreprenöriella lärandet finns frön till en helt annan kunskapssyn än vad t.ex. Jan Björklund har. Om vi kan göra oss en pedagogik som syftar till att få

någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas

så tror jag att vi är någonting mycket bra på spåret. Bättre än faktakontroller och tyst i klassen.

Lästips: Christer, Mats, Emelie, Sven-Eric Liedman, Metabolism

Från Björn – om skola och utbildning

9 kommentarer

Under Entreprenörskap