Författararkiv: Helena Sjöberg

Entreprenörskap i skolan – ett lyft

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Man kan jobba med entreprenörskap i skolan på många sätt. Det kan handla om projekt i förskolan där barnen får spåna om ”Min önskedag” och att man sedan tillsammans hjälps åt att genomföra dagen, det kan handla om att man jobbar som inom koncepten Snilleblixtarna eller Finn Upp – där eleverna  får testa på att vara uppfinnare, hitta lösningar på vardagsproblem och sedan konstruera dessa, det kan handla om Ung Företagsamhet på Gymnasiet och mycket, mycket mer. Gemensamt för dessa koncept och sättet att arbeta är att man utgår från elevernas egna idéer och att eleverna tränas i kreativitet och problemlösningsförmåga.

Entreprenörskap lyfts nu fram i styrdokumenten för både grundskolan och gymnasieskolan. (En bra sammanfattning från Skolverket återfinns här).

I den nya skollagen kan vi t ex läsa att skolan ska: ”Främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. De nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, Lgr11 betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap.
Gymnasiereformen, Gy11 lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan och skrivningar kring entreprenörskap finns i såväl examensmål som ämnesplaner. Dessutom kommer Entreprenörskap finnas som ett eget ämne på samtliga program.

Jag arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen och har arbetat med entreprenörskap, främst genom Ung Företagsamhet, sedan 1994. Att jag valt att jobba mycket med entreprenörskap bygger i stor utsträckning på att jag ser att det hjälper mig och eleverna att nå målen. Vi når dem på ett roligare, mer engagerat, mer interaktivt och mer kreativt sätt. Dessutom så utvecklar eleverna en mängd olika värdefulla kompetenser under resans gång. De lär sig samarbete, att ta ansvar och att söka, värdera och kritiskt granska information. De blir mer motiverade och de lär sig projektledning och vikten av att planera, att kommunicera, argumentera och att presentera. De utvecklar kreativitet och ledarskap, de stärker både sitt självförtroende och sin självkänsla, men framför allt så växer de som människor.

Flera av mina elever som haft svårt att nå vissa kursmål i de ekonomiska ämnena, har genom att driva egna UF-företag, nått dessa genom att praktiskt arbeta med momenten som ett led i arbetet med det egna företaget. Har man köpt, sålt, bokfört m.m. så blir t ex en balansräkning eller en påläggskalkyl mycket mer konkret och tydlig och man får en helt annan förståelse.

Att elevena utvecklar så många andra kompetenser under året med Ung Företagsamhet gynnar dem även i andra ämnen, t ex svenska. För bara några dagar sedan kom min kollega in till mig och berättade att han precis genomfört den muntliga delen i nationella provet i Svenska B, med eleverna. ”Vad de har utvecklats under det här året”, utbrast han. ”Det har verkligen skett en stor förändring!” Självklart blir detta ännu tydligare om vi samarbetar i arbetslagen kring olika entreprenöriella projekt och kan bidra med olika kompetenser i arbetet:

Jobbar du också med entreprenörskap i skolan eller i förskolan? Dela gärna med dig och skriv om ditt arbete och om vad det ger dig och eleverna på Skollyftets blogg.

/Helena

4 kommentarer

Under Entreprenörskap

Från #Merkateder till #Skollyftet

Det har nu gått ungefär en månad sedan debatten under #Merkateder tog ordentlig fart som en reaktion på den debattartikel Jan Björklund skrev på DN Debatt där han ”uppmanade lärarna att åter ta plats i katedern”.

Från att först ha fyllts med inlägg med reaktioner på ordet kateder, så har debatten successivt nyanserats till att vara en kreativ diskussion kring om dagens lärarroll, lärande i olika former, politikens och proffessionens olika uppgifter och hur vi når bäst resultat i svensk skola.

Just denna vidgade och nyanserade debatt kring svensk skola och uppdraget tycket jag är viktig. Det finns onekligen både en vilja och ett behov både hos oss lärare och andra som brinner för skolan, att diskutera de här sakerna och för mig har det varit en otroligt rolig, intressant och stimulerande månad på flera sätt. Sen tycker vi och tänker inte alltid lika kring detta, men det är ju också det som berikar debatten. Jag är tacksam för alla nya bekantskaper på Twitter som jag fått och för alla länkar till intressanta blogginlägg och artiklar.
Jag tror fortfarande att ett varierat arbetssätt som utgår från mål, behov, ämne och situation är bra på flera sätt, men tillsammans kan vi utveckla detta och lära oss av varandra. Ett sätt är diskussionen på Twitter, Facebook och bloggar.

I lördags, när jag satt på tåget mellan Stockholm och Sandviken – inspirerad över 2 positiva dagar om framtidens skola, viktiga kompetenser och ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv – tog twitterdebatten en ny vändning i sambandet med lanserandet av Aftonbladets livegranskning – Skolraset (nu Världens Bästa Skola – #skolgranskning).
Jag tycker granskning av skolan självklart är viktig och den har sin plats, men vi var många som reagerade på den negativa bild av skolan som man ville slå an, inte minst genom valet av namnet Skolraset. För att vända en utveckling med försämrade kunskapsresultat, allt färre sökande till lärarutbildningen, minskad status för läraryrket m.m. m.m. krävs många saker men jag tror också att vi behöver börja prata positivt om skolan. Visa på det som är bra, lyfta fram goda och lyckade exempel och återigen lära av varandra. Därför är Skollyftet viktigt för mig både som Twittertagg, Blogg och Facebooksida.

Att diskutera skolan, reflektera över elevernas lärande och över sin egen roll som lärare är nyttigt och roligt, men inte alltid lätt på 140 tecken. Och inte blir det lättare när över 20% av inlägget går åt till 3-4 olika taggar. Jag tackar för tiden på #Merkateder och föreslår att vi fortsätter den här viktiga diskussionen, lär av varandra och tillsammans lyfter den svenska skolan under taggen #Skollyftet.

/Helena

1 kommentar

Under Skollyftet